Verksamhet

Ledarutveckling

Skräddarsydda ledarutvecklingsprogram
Ökad självkännedom och personlig utveckling
Praktisk träning kopplat till relationer med andra
Upplevelsebaserade inlärningsmetoder
Feedback och reflektion

Teamutveckling Effektiv kommunikation i team
Gemensamma spelregler och teamkontrakt
Konflikthantering
Teambyggande aktiviteter
Säljträning

Säljplanering och säljsamtal
Säljträning för icke-säljare                                                                        Från ordermottagare till telefonsäljare
Effektiva säljpresentationer

Kundorientering Analys av kund- och medarbetarnöjdhet
Ledningsgruppsarbete kring kundfokus
Bemötandeträning för medarbetare
Klagomåls- och reklamationshantering
Interna relationer och rutiner
Kommunikation Processer för att föra ut budskap i organisationen
"Train-the trainer" - program med interna budbärare
Pedagogisk träning för interna lärare
Kreativa metoder för interna budskap
Talarträning Presentationsteknik - grundkurs
Presentationsteknik – fördjupning
Presentationsteknik för skräckslagna
Skräddarsydd talarträning och coachning