Välkommen till Leena M. Kommunikation AB

Leena M. Kommunikation drivs och ägs av Leena Männik Styren.
Företaget har funnits sedan 1987 och arbetat i olika konsultnätverk genom åren.
Den röda tråden i verksamheten är att bidra till utveckling av effektivare kommunikation i företag.

”Förstå - vilja - göra” -processen
Alla som arbetar i en organisation behöver FÖRSTÅ verksamheten och dess inriktning i
relation till sin egen roll. När medarbetare förstår sin roll i helheten utvecklas VILJA till att
bidra med både energi och kompetens. GÖRA innebär att medarbetaren behöver rätt
resurser i form av kunskap och metod för att göra det som förväntas.

Leena M. utvecklar metoder för att skapa samsyn kring värderingar, ledstjärnor, affärsplaner,
mål och visioner.

Leena M. låter medarbetarna arbeta med sina attityder, drivkrafter och värderingar.

Leena M. erbjuder kompetensutveckling så att medarbetare får de förutsättningar de
behöver för att klara sina mål.