Aktuellt

Tänka Tillsammans

 Samtalet är människans viktigaste resurs. Bill Isaacs visar i sin bok "Dialogen - och konsten att tänka tillsammans" på behovet av, och möjligheterna till, att utveckla vår förmåga till  kreativitet genom att tänka tillsammans.
Boken är banbrytande teori och redovisar resultatet av 10 års forskning vid Massachussets Institute of Technology, MIT.

Tänka Tillsammans Workshop är baserad på tanken att genast kunna omsätta nya insikter i handling
genom att testa dem tillsammans med andra deltagare. TT workshop omfattar 10-12 timmar,
max antal deltagare 40 personer, behöver inte internat och kan tack vare handbokens utformning ledas av 1 coach.
Mål för TT Workshop
· Öka förståelsen för samtalets möjligheter och svårigheter.
· Etablera en gemensam begreppsapparat och referensram runt de viktiga samtalen.
· Lära oss att tolka och förstå vad som händer i olika samtal.
· Lära oss hur vi kan påverka ett samtal i rätt riktning.
· Få insikt i vad som krävs för att bygga en framgångsrik samtalskultur

Läs mer på www.laroverket.se

Boken ”Mingel – konsten att knyta kontakter”


Läs mer på www.mingeltips.se

Nätverksskola - Mingel

Under hösten genomför Leena M. Kommunikation nätverksskola för bland annat;

Tidningen Chef, Alumni i Göteborg, Mälardalens Högskola och Köpmannaföreningen i Borlänge.

Ambassadör för kvinnors företagande

Leena  är utsedd till regeringens ambassadör för kvinnors företagande

vilket innebär en mängd olika uppdrag som talare vid skolor och högskolor.

Lärarutbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan

Under 2009 och 2010 har Leena undervisat studenter i kommunikation och retorik på KTH.

Våren 2010 startar utbildning i presentationsteknik och retorik för högskolelärare på KTH.